Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Oprava střechy Základní školy

ZadavatelObec Popice
Název zakázkyOprava střechy Základní školy
Platnost od20.4.2015
Platnost do6.5.2015 do 16:00 hodin
Předpokládaná hodnota1 000 000 Kč
Způsob zadáníotevřené řízení
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Místo plněníČR,  Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, ulice Hlavní 85
PoznámkaLimitující částka je 1 100 000 Kč
Připojené souboryZadávací dokumentace a výzva
Ustanovení hodnotící komise
Presenční listina
Prohlášení o nepodjatosti
Seznam doručených nabídek
Protokol o otevírání obálek
Protokol o hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
SANIZO - smlouva o dílo
Nahoru

Financování oprav komunikací v obci Popice


ZadavatelObec Popice
Název zakázkyFinancování oprav komunikací v obci Popice
Platnost od24.2.2015
Platnost do18.3.2015 do 16:00 hodin
Předpokládaná hodnota900 000 Kč
Způsob zadáníposkytnutí úvěru na financování oprav komunikací
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu na bankovnictví a investiční služby
Místo plněníČR,  Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, ulice Hlavní 62
PoznámkaLimitující částka je 900 000 Kč
Připojené souboryVýzva k zadávací dokumentaci
Žádost o dodatečné informace
Odpověď na dodatečné informace
Ustanovení hodnotící komise
Presenční listina
Prohlášení o nepodjatosti
Seznam doručených nabídek
Protokol o otevírání obálek
Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek
Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce
Smlouva o úvěru

Zavedení separace BRO v obci Popice


ZadavatelObec Popice
Název zakázkyZavedení separace BRO v obci Popice
Platnost od9.4.2014
Platnost do22.9.2014 do 8:30 hodin
Předpokládaná hodnota1 366 271 Kč
Způsob zadáníveřejná zakázka malého rozsahu 
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Místo plněníČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, ulice Hlavní 62
PoznámkaLimitující částka je 1 500 000 Kč
Připojené souboryVýzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace
Ustanovení hodnotící komise
Presenční listina
Prohlášení o nepodjatosti
Seznam doručených nabídek
Protokol o otevírání nabídek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Kupní smlouva
Faktura a předávací protokol
Bankovní výpis

Snížení energetické náročnosti v objektu Mateřské školy v obci Popice


ZadavatelObec Popice
Název poptávky
Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v obci Popice
Platnost od
12.6.2014
Platnost do
27.6.2014 v 13:00 hodin
Předpokládaná hodnota5 200 000 Kč
Způsob zadání
veřejná zakázka malého rozsahu - přímé zadání 
Druh zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Místo plnění
ČR,  Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, ulice Nádražní čp. 281
PoznámkaLimitující částka je 5 500 000 Kč
 
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Dodatečná informace
Jmenování komise pro posouzení nabídek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami
Protokol o prvním jednání hodnotící komise
Přílohy z protokolu o 1. jednání komise
Protokol o 2. jednání hodnotící komise
Písemná zpráva zadavatele obdobně jako dle § 85 ZVZ
Oznámení o vyloučení uchazeče
rozhodnutí zadavatele podle § 76
rozhodnutí zadavatele podle § 81
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
HRUŠECKÁ STAVEBNÍ - Smlouva o dílo
Rozpočet stavby
HSS - dodatek smlouvy o dílo č. 1
HSS - dodatek smlouvy o dílo č. 2
Faktury
Bankovní výpisy
Předání a převzetí staveniště
Předání díla

MŠ Popice - obnova sociálního zařízení

ZadavatelObec Popice
Název poptávky
MŠ Popice - obnova sociálního zařízení 
Platnost od
12.6.2014
Platnost do
27.6.2014 v 13:00 hodin
Předpokládaná hodnota
900 000 Kč
Způsob zadání
veřejná zakázka malého rozsahu - přímé zadání 
Předmět zakázky zakázky na stavební práce                                              
Druh zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Místo plnění
ČR,  Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, ulice Nádražní čp. 281
PoznámkaLimitující částka je 1 000 000 Kč
 MŠ - výzva k podání nabídky
MŠ - presenční listina
MŠ - prohlášení o nepodjatosti
MŠ - seznam doporučených nabídek
MŠ - zpráva o otevírání obálek a hodnocení nabídek
MŠ - oznámení o vyloučení uchazeče, OMEGA
MŠ - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
MŠ - smlouva o dílo
MŠ - rozpočet stavby
Dodatek ke smlouvě o dílo č.1
Dodatek ke smlouvě o dílo č.2
Faktura
Faktura k dodatku č. 1
Faktura k dodatku č. 2
Zápis o předání stavby MŠ POPICE
Nahoru

Sběrný dvůr odpadů Popice - stavba

ZadavatelObec Popice
Název zakázkySběrný dvůr odpadů Popice - stavba
Platnost od
30.1.2014
Platnost do
19.2.2014 v 15:00 
Předpokládaná hodnota
1 815 000 Kč
Způsob zadání
veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce
Druh zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu zadaná dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
Místo plnění
ČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice,
Klasifikace dle CPV
45000000-7  - stavební práce
Poznámka
Limitující částka je 2 100 000 Kč
Připojené souborySD - Výzva k podání nabídky
SD - Zadávací dokumentace
SD, stavba - presenční listina
SD, stavba - prohlášení o nepodjatosti
SD, stavba - seznam doručených nabídek
SD, stavba - zpráva o otevírání obálek
SD, stavba - oznámení o vyloučení nabídky, STAVIKA
SD, stavba - oznámení o vyloučení nabídky, RUFA
SD, stavba - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
IS Hodonín - smlouva o dílo, SD
IS Hodonín - souhrnný rozpočet sběrný dvůr
IS Hodonín - Faktura
IS Hodonín - faktura II.
SD - Protokol o předání staveniště
SD - Protokol o převzetí staveniště

Rekonstrukce střechy na kulturním domě v Popicích

ZadavatelObec Popice
Název zakázky
Rekonstrukce střechy na kulturním domě v Popicích
Platnost od
19.2.2014
Platnost do
6.3.2014 v 16:00
Předpokládaná hodnota
900 000 Kč
Způsob zadání
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - přímé zadání
Druh zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu
Místo plnění
ČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, Hlavní 102
Poznámka
Limitující částka je 1 151 000 Kč
Připojené souboryVýzva k podání nabídky
Presenční listina, rekonstrukce střechy
Čestné prohlášení o nepodjatosti, rekonstrukce střechy
Seznam doručených nabídek
Zpráva o otevírání nabídek a hodnocení
Oznámení o výběru nabídky, rekonstrukce střechy
Smlouva o dílo
Dodatek smlouvy o dílo
Faktura
Faktura, dodatek
Protokol o předání staveniště
Protokol o převzetí staveniště

Sběrmý dvůr odpadů Popice - provozní soubory

ZadavatelObec Popice
Název zakázkySběrmý dvůr odpadů Popice - provozní soubory
Platnost od18.9.2013
Platnost do10.10.2013 v 10:00 hodin
Předpokládaná hodnota847 000 Kč
Způsob zadáníveřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na dodávky
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu
Místo plněníČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice,
Klasifikace dle CPV34220000-5  Přívěsy, návěsy a mobilní kontejnery
PoznámkaLimitující částka je 1 500 000 Kč
Připojené souboryVýzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Presenční listina účastníků
Čestné prohlášení o nepodjatosti
Seznam doručených a přijatých nabídek
Pomocná tabulka pro otevírání obálek
Zpráva o otevírání obálek a jejich hodnocení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Oznámení o vyloučení nabídky LAŠŠAN
Oznámení o vyloučení nabídky GKR
Vrácení doručení nabídky
Kupní smlouva
Předávací protokol
Faktura MEVA

ZŠ Popice - snížení energetické náročnosti


ZadavatelObec Popice
Název zakázkyZŠ Popice - snížení energetické náročnosti 
Platnost od13.11.2012
Platnost do5.12.2012, v 15:05 hodin
Předpokládaná hodnota
3 675 057 Kč
Způsob zadánípodlimitní veřejná zakázka
Druh zakázkyveřejná zakázka zadávana podle § 38 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení 
Místo plněníČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice
Klasifikace dle CPV45000000-7   stavební práce
PoznámkaLimitující částka je 3 675 057 Kč
Připojené soubory

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Čestné prohlášení členů komise
Jemnování hodnotící komise
Protokol o prvním jednání komise
Protokol otevirani obalek
Protokol z posouzení nabídek
Dodatečné jednání výběrové komise
Protokol závěr výběrového řízení
Smlouva o dílo
Dodatek smlouvy o dílo č. 1
Dodatek smlouvy o dílo č. 2
Zápis o odstranění vad a nedodělků

Nahoru

Popice, Sklepní, VOZadavatelObec Popice
Název zakázkyPopice, Sklepní, VO
Platnost od22.8.2013
Platnost do5.9.2013, do 16:00 hodin
Předpokládaná hodnotazakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§6)
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Místo plněníČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, Sklepní VO
Klasifikace dle CPV45421132-8
PoznámkaLimitující částka je 1 300 000 Kč
Připojené soubory

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 
Presenční listina účastníků otevírání obálek s nabídkami
Prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise
Seznam doručených nabídek
Zpráva o otevírání obálek a posouzení nabídek, VO
Rozhodnutí o přidělení zakázky
Smlouva o dílo
Předávací protokol
Protokol o odevzdání a převzetí staveb
Fakturace

Výměna oken v Mateřské škole v PopicíchZadavatelObec Popice
Název zakázkyVýměna oken v Mateřské škole v Popicích
Platnost od6.7.2013
Platnost do24.6.2013, do 16:00 hodin
Předpokládaná hodnotazakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§6)
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Místo plněníČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice
Klasifikace dle CPV45310000-3
PoznámkaLimitující částka je 140 000 Kč
Připojené soubory

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
Presenční listina účastníků
Prohlášení o nepodjatosti
Seznam doporučených a přijatých nabídek
Zpráva o otevírání obálek a hodnocení nabídek MŠ
Rozhodnutí o přidělení zakázky, MŠ
Smlouva o dílo, Pramos
Dodatek ke smlouvě o dílo, Pramos
Předávací protokol
Fakturace

ZŠ Popice - oprava sociálních zařízeníZadavatelObec Popice
Název zakázkyZŠ Popice - oprava sociálních zařízení
Platnost od29.3.2013
Platnost do22.4.2013, do 16:00 hodin
Předpokládaná hodnotazakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§6)
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Místo plněníČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice
Klasifikace dle CPV45310000-3
PoznámkaLimitující částka je 650 000 Kč
Připojené soubory

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Presenční listina účastníků
Prohlášení o nepodjatosti komise
Seznam doručených a přijatých nabídek
Zpráva o otevírání obálek a posouzení hodnocení, ZŠ
Rozhodnutí o přidělení zakázky
Smlouva o dílo
Předávací protokol
Fakturace

Traktor pro komunální sféru


ZadavatelObec Popice
Název zakázkyPopice - traktor pro komunální sféru
Platnost od11.3.2013
Platnost do22.3.2013, do 13:00 hodin
Předpokládaná hodnotazakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§6)
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Místo plněníČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice
Klasifikace dle CPV45310000-3
PoznámkaLimitující částka je 1 300 tisíc Kč
Připojené soubory

Vyzva zadávací dokumentace Popice- traktor pro komunální sféru
Presenční listina účastníků
Seznam přijatých a doručených nabídek
čestné prohlášení o nepodjatosti
Zpráva o otevírání obálek s nabídkami a jejich posouzení
Rozhodnutí o přidělení zakázky
Kupní smlouva, traktor
Předávací protokol
Faktura

Nahoru

Zpevněné plochy za kostelemZadavatelObec Popice
Název zakázkyPopice - zpevněné plochy za kostelem
Platnost od3/4/2013
Platnost do22.3.2013, do 13:00 hodin
Předpokládaná hodnotazakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§6)
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Místo plněníČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, komunikace za kostelem
Klasifikace dle CPV45310000-3
PoznámkaLimitující částka je 300 tisíc Kč
Připojené soubory

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Presenční listina účastníků
Seznam doručených nabídek
Čestné prohlášení o nepodjatosti
Zpráva o otevírání obálek a posouzení nabídek, ZP
Rozhodnutí o přidělení zakázky
Smlouva o dílo
Předávací protokol
Stavoč - fakturace a soupis prací

Kulturní dům v Popicích - dodatečná hydroizolace zdivaZadavatelObec Popice
Název zakázkyKulturní dům v Popicích - dodatečná hydroizolace zdiva
Platnost od1/1/2013
Platnost do29.1.2013 do 16:00 hodin
Předpokládaná hodnotazakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§6)
Druh zakázkyveřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Místo plněníČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, budova kulturního domu
Klasifikace dle CPV45310000-3
PoznámkaLimitující částka je 350 tisíc Kč
Připojené soubory

Výzva a podání nabídky k ZD
Doplňující informace k ZD
Seznam doporučených nabídek
Rozhodnutí o přidělení zakázky
Prohlášení o nepodjatosti
Presenční listina účastníků
KD- Hydroizolace, zpráva o otevírání nabídek
Smlouva o dílo
Předávací protokol
Fakturace a soupis prací

Výměna oken v kulturním domě v Popicích

ZadavatelObec Popice
Název poptávkyVýměna oken v kulturním domě v Popicích
Platnost od15.08.2012
Platnost do28.08.2012, 16:00 h
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§6)
Druh zakázkyČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, budova kulturního domu                                           
Místo plnění
Klasifikace dle CPV45310000-3
PoznámkaLimitující částka je 300 tisíc Kč
 

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Zpráva o otevírání obálek s nabídkami
Seznam doporučených nabídek
Presenční listina učastníků
Prohlášení o nepodjatosti
Rozhodnutí o přidělení zakázky
Smlouva o dílo
Fakturace
Předávací protokol

Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů ZŠ Popice


ZadavatelObec Popice
Název poptávkyRekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů ZŠ Popice
Platnost od02.08.2012
Platnost do13.08.2012, 12:00 h
Předpokládaná hodnota                         
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§6)
Druh zakázky veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce                                              
Klasifikace dle CPV45310000-3  Limitující částka je 900 tisíc Kč
Místo plněníČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Popice, budova základní školy
PoznámkaLimitující částka je 900 tisíc Kč
Připojené souboryVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zpráva o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
Seznam doporučených a přijatých nabídek
Presenční listina účastníků výběrového řízení
Čestné prohlášení o nepodjatosti člena komise
Rozhodnutí o přidělení zakázky
Smlouva o dílo
Dodatek ke smlouvě o dílo  
Předávací protokol
Fakturace


Nahoru

Svoz odpadů v obci Popice

ZadavatelObec Popice
Název poptávkySvoz odpadů v obci Popice
Platnost od1.3.2012
Platnost do 15.3.2012 15:00 hodin
Předpokládaná hodnotazakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§27)
Předmět zakázkyslužba na svoz odpadů 
Evidenční číslo
Odkaz ISVZ
Poznámka 
Výzva k podání cenové nabídky
Protokol o jednání hodnotící komise
Protokol o otevírání obálek
Kvalifikace uchazečů
Zpráva o posouzení a hodnocení
Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky
Smlouva o odvozu, zneškodnění a separaci odpadu

Rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním domě


ZadavatelObec Popice
Název poptávkyRekonstrukce sociálního zařízení kulturního domu
Platnost od30.6.2011
Platnost do 15.7.2011, 12:00
Předpokládaná hodnotazakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§27)
Předmět zakázkyzakázky na stavební práce
Evidenční číslo
Odkaz ISVZLimitující částka je 550 tisíc Kč
Poznámka 
 Výzva k podání nabídek
Protokol o jednání
Protokol o otevírání obálek
Kvalifikace uchazečů
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče
Zpráva o posouzení a hodnocení
Rozhodnutí o přidělení zakázky
Prohlášení o nepodjatosti
Smlouva o dílo
Předávací protokol

Dětské hřiště v Popicích


ZadavatelObec Popice
Název poptávkyDětské hřiště v Popicích
Platnost od27.05.2011
Platnost do10.06.2011, 10:00 h
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Způsob zadáníotevřené řízení (§27)
Předmět zakázky zakázky na stavební práce                                              
Evidenční číslo
Odkaz ISVZUS
PoznámkaLimitující částka je 620 tisíc Kč
 Výzva k podání nabídek
Protokol o jednání
Protokol o otevírání obálek
Kvalifikace uchazečů
Zpráva o výběrovém řízení
Rozhodnutí o přidělení zakázky
Prohlášení o nepodjatosti
Smlouva o dílo
Předávací protokol
Fakturace


Nahoru
© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti