Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství obce

Sběrný dvůr

Velkoobjemový kontejner je umístěn na sběrném dvoře (za hřbitovem), který je otevřen každou sobotu a středu (ve středy zavřeno od půli listopadu do konce března).

Dále jsou zde umístěny kontejnery na papír, plast, pneumatiky, stavební materiál, elektroodpad, biologicky rozložitelný odpad, sklo a objekt na sklad nebezpečných odpadů.

Otevřeno sobota  9:00 - 11:00 hodin, středa 17:00 - 19:00 hodin 


Skládka v rekultivaci „Stará Hora“

Místo pro ukládání inertních materiálů a dřeva. Na tuto vyhrazenou plochu je možné odkládat rostlinné materiály, dřevo a inertní materiál (stavební materiál, cihly, beton, hlína).

V případě nepříznivého počasí (déšť, mráz) bude skládka uzavřena.

Kalendář otevírací doby:

Otevřeno: 13:00 - 15:00 (v zimních měsících) listopad - polovina března. Maximálně bude otevřeno 1x za měsíc.

                  13:00 - 16:00 (v letních měsících) polovina března - říjen 

Ceník

vozík za auto 20,- Kč

vlečka za traktor (do 5t)  200,- Kč

vlečka za nákladní auto 500,- Kč

platí se za stavební suť a zeminu

neplatí se za rostlinný odpad


Tříděný odpad

Zaměstnanci obce vždy první středu v měsíci provádí svoz tříděného odpadu (pytlový sběr). Jedná se o papír, pet láhve a ostatní směsný plast. Možnost odvozu i elektroodpadu (lednička, pračka atd). Tříděný odpad lze odevzdat i na sběrném dvoře (v době otevírací doby).

Sklo – v obci jsou na třech místech umístěny zvony na bílé a barevné sklo (u zdravotního střediska, obchodu Jednoty a kulturního domu)

Nahoru

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Svoz vždy ve středu 1x za 14 dní (dle svozového kalendáře)


SVOZ ODPADU 2020
Poplatek za odpad pro rok 2020
Výše poplatku: 560,-Kč/osoba
Možnost zaplacení
  • SIPO
  • hotově v kanceláři obecního úřadu 
  • bankovním převodem na účet obce Popice: ČS  1381813359/0800, variabilní symbol: 13370xxx (místo písmen X se doplní popisné číslo domu)
Svoz odpadů zajišťuje firma
Megawaste, spol. s r. o. 

Nebezpečný odpad

Vždy 2x za rok se provádí svoz nebezpečného odpadu z odběrného místa.

Předpokladané termíny:  měsíc duben a listopad

Přihláška k registraci
Nahoru

Kontejnery na bioodpad

Kontejnery na bioodpadKontejnery na bioodpad jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří:Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.

IMG_0853Nahoru

Kontejnery na kovový odpad

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu).Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

1

Nahoru

Sběr použitého kuchyňského oleje

·     Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat s použitým kuchyňským olejem, když na něm usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák?

·     Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!

·     Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím životní prostředí!

·     Dávejte olej nám!!!

·     Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete!

·     Pak ji odneste na sběrné místo ve Vaší obci a vložte do naší označené sběrné nádoby.

·     Pomůžete životnímu prostředí

·     Použitý kuchyňský olej se bude skladovat v 120 l popelnicích s nápisem FRITEX

 

Tyto popelnice budou rozmístěny na následujících místech:

O sběrné místo u zdravotního střediska

O sběrné místo o obchodního domu COOP

O sběrné místo u kulturního domu

O na sběrném dvoře

Nahoru
© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti