Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

Obecní úřad - Matrika

Informace obecního úřadu

Zde naleznete informace obecního úřadu, tiskopisy podání žádostí, případně návod jak řešit některé životní situace.


Veřejné shromáždění

Pořádáte-li shromáždění občanů (nevztahuje se na církevní shromáždění, shromáždění  v soukromých prostorách a firemních pro pozvané) jste povinni toto oznámit na obecní úřad místně příslušný.

Oznámení o konání shromáždění občanůKácení stromů

Kácení stromů rostoucích mimo les povoluje místně příslušný obecní úřad. Žádat je třeba i o povolení ke kácení stromů rostoucím na soukromých pozemcích a kmen musí mít ve výšce 130 cm od země obvod větší jak 80 cm.

Žádost o kácení


Matrika

Matrika ověřuje podpis na listinách, ověřuje (vidimuje) kopie listin.

Připravuje sňatky a provádí občanské sňatky.

Matriční obvod tvoří obce Popice, Pouzdřany, Strachotín. Pro tyto obce vydává také matriční doklady.


Informace k uzavření manželství

Informace o uzavření manželství s cizincem

Dotazník k uzavření manželství

Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném mís

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.

Žádost o vydání matričního dokladu

Na obecním úřadě je kontaktní místo CzechPoint, kde je možné požádat o výpis

  • z Katastru nemovitostí
  • z Obchodního rejstříku 
  • z Rejstříku trestů.

Některé úkony státní správy jsou zpoplatněny.

Místní a správní poplatky


Dotace

Neziskové organizace mohou žádat o dotace na činnost a rekonstrukci majetku z obecního rozpočtu

Podmínky poskytnutí dotace

Nahoru
© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti