Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Obecní knihovna

knihy

Z důvodu revize knihovního fondu bude v úterý 27.9. a ve čtvrtek 29.9. knihovna v Popicích zavřená.

Dýňové odpoledne

dýně

Mateřská škola a Základní škola Vás zve na „Dýňové odpoledne“, které se uskuteční v úterý 27.9.2016 v 17.00 hodin  v prostorách ZŠ.

Více v příloze

dýně 2016 (1.2 MB)

DSO ČOV Strachotín, Popice

čovinformuje občany o zasedání členské schůze, které se koná v úterý 27.9. od 18:00 hodin na obecním úřadě ve Strachotíně.

Program v přiloženém dokumentu.

Obec Popice

znakinformuje občany o konání zastupitelstva obce Popice, které se koná ve čtvrtek 29. září v 18:30 hodin na obecním úřadě.

Program zasedání v příloženém dokumentu.

MUDr. Petra Šístková

lékař

Ordinačně - poradenské dny Popice - září 2016
- přízemí Obecního úřadu – 1.dveře vpravo
- k registraci si vezměte průkaz zdravotní pojišťovny a případně lékařské zprávy z posledních vyšetření ( zdravotní kartu si od svého lékaře vyzvedávat nemusíte )...
30.9. pátek 8:00 - 11:00 hod

Ordinace bude v nově upravených prostorech v přízemí Obecního úřadu. Pravidelná ordinační doba bude zveřejněna v říjnu.

Středověký jarmark

Nepojmenovaný 1V sobotu 15.10. přijedou do naší obce rytíři Řádu templářského. U této příležitosti si Vám dovolujeme oznámit, že bude uspořádán středověký jarmark (před kostelem) a přednáška o významu a  roli tohoto řádu v historii zdejšího území s pohledem na dnešní dobu.

Kabelová televize

televize

Selfnet – nabídka nových programů

Více informací v příloze

Selfnet (250.6 kB)

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče Vás Srdečně zve na následující akce: 

Burčákové slavnosti 2016. Do 31.8. je cena vstupného na pátek+sobotu za 100,- Kč, od 1.9. poté za 150,- Kč. Mezi hlavní hvězdy, které zde vystoupí, patří skupina No Name, pan Jaroslav Uhlíř nebo zpěvačka Lenka Dusilová. Vstupenky budou k zakoupení také přes Ticketstream a SMSticket.

Marketing a kultura města Hustopeče pořádá ve středu 2. listopadu 2016 zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operu Hubička. Doprava je zdarma, zaplatíte pouze 170 Kč za vstupenku. Představení začíná v 11.00 hodin, odjezd autobusu z autobusového nádraží Hustopeče je v 9.45 hodin. Přihlásit se můžete do pátku 30. září v Turistickém informačním centru v domě U Synků, Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909. Hubička je v pořadí šestou operou Bedřicha Smetany. Vychází z lidových tradic a vyjadřuje prostředí českého venkova a typickou českou duši. Smetana skládal Hubičku již hluchý.

Plakáty v příloze

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 28. září 2016

Skládka Stará hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!


SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU PROBĚHNE VE STŘEDU 5.10.2016

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanálV pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti