Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Obec Popice

informuje občany o konání zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 25.7.2019 od 19:30 hodin v budově obecního úřadu. Podrobný program zasedání v přiloženém dokumentu.

Obecní knihovna

knihy

V týdnech od 22.7 do 4.8. bude knihovna zavřená z důvodu dovolené.

Sonberské (ne)vinné kulturní léto

sonbergPředprodej vstupenek na Sonberské (ne)vinné kultruní léto spuštěn, najdete je na http://smsticket.cz

Baterie pro Garika

baterie

MěÚ Hustopeče, jako obecní úřad s rozšířenou působností se zapojil do soutěže ve sběru baterií Baterkománie v Jihomoravském kraji 2019 baterkomanie.ecobat.cz . Cílem soutěže je motivace úředníků, ale i veřejnosti ke sběru baterií. Další, určitě ještě větší motivací je možnost zajistit podporu vybranému charitativnímu projektu, a to v případě, že budeme ve sběru baterií úspěšní. Za první místo je možné od organizátora soutěže společnosti Ecobat získat až 50.000 Kč na vybraný charitativní projekt. Za druhé místo je to až 30.000 Kč a za třetí místo až 20.000 Kč. Odměnu, pokud se umístíme, získá šestiletý Garik Jacob Válek z Velkých Pavlovic, který trpí od narození dětskou mozkovou obrnou. Více v příloze.

MUDr. Petr Bartl a MUDr. Ludmila Bartlová

lékař

oznamují změnu ordinačních hodin o prázdninách 2019.

Bližší informace v příloze

Kulturní akce Hustopečsko

ccs

Víno, sýry, zpěv 10.8.2019 od 15.00 hodin - Vinotéka Vranovice (více v příloze)

Divadla pod otevřenou noční oblohou se skleničkou vína v ruce. To můžete zažít v Hustopečích od 10. do 19. července.

Výhodný předprodej za 150 Kč na oba dny na Burčákové slavnosti 2019 končí již 30. června! Proto neváhejte a navštivte Turistické informační centrum nebo www.kinohustopece.cz, kde vstupenky můžete zakoupit.

Divadelní spolek bratří Mrštíků, Boleradice - Vážení přátelé, letní i divadelní prázdniny jsou před námi, ale my se už  nyní připravujeme na sezónu novou. Posíláme vám první programovou nabídku a informace o důležitých akcích - v příloze

Více v přílohách

Kino Hustopeče

Kino Velké Němčice

Divadlo Boleradice

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 31. 7. 2019

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa  7. srpna 2019

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Obec Popice

Kulturní důmvytvořila systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti