Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Obec Popice

znak

OÚ Popice oznamuje, že od 31.10. do 9.11. má paní matrikářka dovolenou.

Hubertovské skákání

TJ palava

Dovoluji si Vás pozvat na Hubertovské skákání v sobotu 29.10 na jízdárnu v Popicích. Začátek parkuru, pro ty co se bojí, následuje soutěž, pro ty co se nebojí. Zahájení ve 13 hodin, pro soutěžící vložné 200 korun, v poplatku je zahrnuto občerstvení, svařák, čaj a cigára. Pro ostatní zajištěn bufet na jízdárně. Ve 20 hodin posezení v klubovně TJ Palava, všichni jste srdečně zváni a těším se na Vaši účast. Za TJ Palava Popice Pavel Koláček.

hubert 2016 (460.5 kB)

Obec Popice

znak

Město Hustopeče na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí za obec Popice.

Bližší informace na www.hustopece-city.cz/ospod/

Obec Popice

znak

informuje občany na ulici Lipová, že od pátku (21.10.2016) začnou stavební a zemní práce na ulici Lipová. Stavební práce na výstavbě vodovodního řádu budou probíhat od mostku směrem k domu čp. 376. Prosíme občany o ohleduplnost a opatrnost ve zmiňovaném úseku. Stavební práce by měli trvat nejdéle do konce listopadu 2016.

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče Vás Srdečně zve na následující akce: 

Marketing a kultura města Hustopeče pořádá ve středu 2. listopadu 2016 zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operu Hubička. Doprava je zdarma, zaplatíte pouze 170 Kč za vstupenku. Představení začíná v 11.00 hodin, odjezd autobusu z autobusového nádraží Hustopeče je v 9.45 hodin. Přihlásit se můžete do pátku 30. září v Turistickém informačním centru v domě U Synků, Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909. Hubička je v pořadí šestou operou Bedřicha Smetany. Vychází z lidových tradic a vyjadřuje prostředí českého venkova a typickou českou duši. Smetana skládal Hubičku již hluchý.

MaK Hustopeče Vás zve na akce, které se budou konat v následujících měsících - viz příloha. V turistickém informačním centru již na tyto akce začal předprodej vstupenek (otevřeno po-pá 8.00-17.00 hodin) a v nejbližších dnech bude možné zakoupit vstupenky na některá představení také přes Ticketstream a SMSticket.

Svatý Martin na koni s početnou družinou, svatomartinská husa a hlavně pestrý výběr svatomartinských vín. Takový program čeká na všechny návštěvníky na Dukelském náměstí v sobotu 12. listopadu 2016. Oslava svatomartinských vín a husí startuje v 10.00 hodin. Konec akce je v 17.00. Ve stanu na Dukelském náměstí bude na návštěvníky čekat kromě výběru svatomartinských vín také svatomartinská husa a cimbálová muzika a návštěvníky přivítá sám svatý Martin, který na koni s početnou družinou přijede na náměstí přesně v 11 hodin a 11 minut. Mladá vína budou k ochutnání také v otevřených sklepích ve vinařské uličce Na Hradbách.  Více v příloze 

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 9. listopadu 2016

Skládka Stará hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!


SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU PROBĚHNE VE STŘEDU 2.11.2016

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanálV pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti