Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

MUDr. Petra Šístková

lékař

ORDINACE V DOBĚ SVÁTKŮ - Pondělí 16.12.2019 - z technických důvodů ordinace pouze od 14:00 do 16:00 hodin. Pondělí 23.12.2019 a 30.12.2019 ZAVŘENO - zástup MUDr. Hochlová, Dům Zdraví. 27.12.2019, 31.12.2019, 2.1.2020 a 3.1. 2020 ordinace dle běžných ordinačních hodin pouze v Hustopečích, mimohustopečské ordinace jsou zavřeny.

ČOV Strachotín, Popice

čov

informuje občany o konání členské schůze, která se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 v 18:00 hodin na obecním úřadě ve Strachotíně. Podrobný program členské schůze  k nahlednutí v přiloženém dokumentu. 

Zpívání pod vánočním stromem

kostel

Srdečně zveme na vánoční vystoupení žáků základní školy, chrámového sboru a mužáků v pátek 20. prosince v 18.00 hodin.   

Více v příloze

Zpívání (10.1 MB)

Střelnice Popice

střelnice

zve na Veřejný střelecký závod v sobotu 28.12.2019 od 8.00 hodin.

Posezení u cimbálu

housle

Komise kultury Vás srdečně zve na tradiční Posezení u cimbálu, které se bude konat  29. prosince 2019 v 16.00 hodin v sále kulturního domu.

Více v příloze

MUDr. Petr Bartl a MUDr. Ludmila Bartlová

lékař

oznamují změnu ordinačních hodin - Vánoce 2019.

Bližší informace v přílohách

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 18. 12. 2019 a ve čtvrtek 2.1.2020

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa  8. ledna 2020

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

OD PROSINCE 2019 DO KONCE ÚNORA 2020 BUDE SKLÁDKA UZAVŘENA

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

OD 20.11.2019 BUDE SBĚRNÝ DVŮR VE STŘEDY UZAVŘEN,  a to až do půlky března 2020. O sobotách normální provoz.

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Obec Popice

Kulturní důmvytvořila systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanál

V pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL


Kulturní akce Hustopečsko

ccs12.12.2019 Vánoční koncert Vranovice.

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve své příznivce a milovníky folklóru k návštěvě divadla. Folklórní soubor Jánošíček z Brna uvede v sobotu 14. prosince v 19:30 hod. folklorní pásmo "Na priedomí".

Kino Velké Němčice a ZŠ Velké Němčice vás zvou 14.12.2019 na Vánoce v Olomouci.

Základní škola Velké Němčice -  Pozvánky na zájezdy do divadel. V příloze jsou také pozvánky na letní tábory v roce 2020.    

Více v přílohách        

Kino Hustopeče

Kino Velké Němčice

Divadlo Boleradice

Informace JSDH Popice

SDHMístní JSDH má v případě vyhlášení poplachu 5 aktivních členů, připravených do zákonem daných 10minut vyjet na zásah, či mimořádnou událost. 

Velitel jednotky: Lukáš Otáhal tel. : +420 776 887 338

Velitel družstva: Josef Mikulica tel. : +420 702 171 424

Více informací naleznete zde: Hasiči Popice

Archiv aktualit

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti