Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Krojované letní hody

2931710.7. - 12.7.2020    LETNÍ  HODY - Stárci z Popic Vás srdečně zvou na Popické krojované hody. Přijďte se pěkně pobavit, popít dobrého vína a zaposlouchat se do dechové hudby. Doufáme, že nás podpoříte svojí účastí! Všichni krojovaní i nekrojovaní, mladí i starší jsou srdečně vítáni !

Více v příloze

LH (1.9 MB)

Okresní správa sociálního zabezpečení

ossz

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že oddělení důchodového pojištění OSSZ Břeclav bude od 29.6.2020, z důvodu proklientského přístupu a úzké spolupráce s oddělením lékařské posudkové služby OSSZ Břeclav, přestěhováno do kancelářských prostor v 2.NP v budově nádraží Českých drah v Břeclavi, na adrese Sady 28. října 248/8, Břeclav.

Pošta Popice

pošta

Pošta Popice bude mít od zítřka 25.6.2020 nové telefonní číslo 954 269 127, staré číslo 519 415 110 bude souběžně platit ještě přibližně měsíc. Potom se na poštu dovoláte už jen pomocí nového čísla.

MUDr. Petra Šístková

lékařDovolená 29.6.- 10.7.2020.
29.6.-30.6. ordinuje MUDr. L. Kelbl, Hustopeče, Dům zdraví, 1.7.-3.7. zástup MUDr. V. Hochlová, Hustopeče, Dům zdraví, 7.7.-9.7. ordinuje MUDr. L. Kelbl, Hustopeče, Dům zdraví, 10.7. zástup MUDr. V. Hochlová, Hustopeče.

MUDr. Petr Bartl

lékař

sděluje, že ordinace praktického lékaře pro dospělé už má otevřeno podle běžných ordinačních hodin, ale vzhledem k přetrvávající epidemii naléhavě žádá o dodržování těchto pravidel:

- před každou návštěvou ordinace se předem telefonicky objednejte na přesný čas

- s akutními obtížemi volejte ráno (do 10.00)

- s ostatními záležitostmi (recepty, poukazy, sanitky, výsledky, eNeschopenky apod.) volejte mezi 10.00 a 14.00

- při podezření na koronavirovou infekci také nejprve volejte kvůli domluvě na dalším postupu

MUDr. Petra Šístková

lékařod 26.5.2020 do odvolání: sudý kalendářní týden - úterý a čtvrtek LÉKAŘ a SESTRA, lichý kalendářní týden - úterý LÉKAŘ a SESTRA, čtvrtek POUZE SESTRA.Prosím o dodržení epidemiologických opatření, max. 5 OSOB v čekárně !!!Doporučejeme upřednostnit konzultace po telefonu !!!

Sběr použitého kuchyňského oleje

olejOlej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete. Pak ji odneste na sběrné místo a vložte do označené sběrné nádoby. Pomůžete životnímu prostředí. Použitý kuchyňský olej se bude skladovat v 120 l popelnicích s nápisem FRITEX. Tyto popelnice budou rozmístěny na následujících místech:
 - sběrné místo u zdravotního střediska
 - sběrné místo o obchodního domu COOP
 - sběrné místo u kulturního domu
 - na sběrném dvoře
Více v příloze

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 15. 7. 2020

SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU -  ve středa  5. srpna 2020

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte černé pytle. zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Skládka Stará Hora

Skládka

je opět otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrje otevřen každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin a každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora).

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Nové kontejnery na kovový odpad

kov

Kontejnery jsou rozmístěny 3x (u KD, u zdravotního střediska a u obchodu). 

Do kontejneru patří: prázdné konzervy od potravin, konzervy od krmiva pro psy a kočky, plechovky a nápojové obaly, kovové tuby, víčka a uzávěry, hliníková fólie a hliníková víčka z jogurtů.

Naopak do kontejneru nepatří: plechovky od barev a nebezpečných odpadů, které jsou určeny na sběrný dvůr.

Informace JSDH Popice

SDHMístní JSDH má v případě vyhlášení poplachu 5 aktivních členů, připravených do zákonem daných 10minut vyjet na zásah, či mimořádnou událost. 

Velitel jednotky: Lukáš Otáhal tel. : +420 776 887 338

Velitel družstva: Josef Mikulica tel. : +420 702 171 424

Více informací naleznete zde: Hasiči Popice

Kulturní akce Hustopečsko

ccs

Divadlo Bolka Polívky Vás zve na svou Letní scénu v amfiteátru Mikulov, která se bude konat od 13. do 17. července. Vstupenky jsou v prodeji na www.divaadlobolkapolivky.cz

Pátý ročník Sonberského (ne)vinného kulturního léta - www.sonberk.cz

Celoroční pohádková výstava v Šakvicích

Více v příloze

Kino Hustopeče

Kino Velké Němčice

Divadlo Boleradice

REZERVACE KULTURNÍHO DOMU V POPICÍCH

Kulturní důmZastupitelstvo obce Popice svým usnesením č. 13/11/2019 ze dne 16.12.2019 schválilo pronájem kulturního domu v Popicích pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci Popice a spolkům, které mají sídlo v obci Popice.

Archiv aktualit

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti